Thông báo tuyển sinh

Thông báo
Trường Mầm non Mỹ An Hưng B thông báo tuyển sinh thêm trẻ có hộ khẩu xã Mỹ An Hưng B số lượng như sau:
* 05 trẻ có tháng sinh từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 (18-24 tháng)
* 10 trẻ có tháng sinh từ tháng 01/2020 đến tháng 8/2020 (25-36 tháng)
Nhà trường xin thông báo để quý phụ huynh được biết. Trân trọng kính chào!