Thông báo

THÔNG BÁO
Ban giám hiệu trường Mầm non Mỹ An Hưng B xin thông báo đến tất cả quý phụ huynh được biết như sau:
Lúc 07 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 18/8/2022 quý phụ huynh sắp xếp đến trường để xem thông báo danh sách các cháu được nhận vào trường năm học 2022-2023.
Mến chúc quý phụ huynh sức khoẻ, bình an.
Trân trọng kính chào!