Căn cứ công văn số: 457/PGDĐT-NV về việc điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ II và kết thúc năm học 2020-2021của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lấp Vò ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Trường Mầm Non Mỹ An Hưng B thông báo đến quý phụ huynh thời gian kết thúc học kỳ II năm học 2020 – 2021 hết ngày 15 tháng 5 năm 2021.

Trân trọng kính chào!.